Što je Europa?

Pogledom na kartu svijeta može se zaključiti da je Europa samo veliki poluotok Azije, s kojom čini jedinstvenu, najveću kopnenu cijelinu na Zemlji – Euroaziju. Ipak geografi Europu tradicionalno izdvajaju kao zaseban kontinent zbog njezinih posebnosti, odnosno njezina različitoga povijesnog, kulturnog i društvenog razvoja u odnosu na Aziju.

europa

Već pogledom na zemljovid možemo uočiti da izrazite granice između Europe i azije nema. Stoga je u tradicionalnoj podjeli granica dogovorena. Na kopnu je čine gorje i rijeka Ural, te Kumsko-manička udolina.

Budući da je granica europe i azijedogovorena, pojmu Europe pristupa se na različite načine. Tako se u nekim svijetskim knjigama europskim državama smatraju samo članice Europske unije ili pak Vijeća Europe, pa se tad Turska, Cipar, Gruzija, Armenija i Azerbajdžan smatraju europskim.

Slični članci