Predaja članaka

Predaja članaka je dostupna svim posjetiteljima ove web stranice!

Predaja članaka je u potpunosti besplatna te vam nudi povoljan način promidžbe vaše web stranice. Baza Članaka iz dana u dan broji sve više posjetitelja, te je najposjećeniji portal ovoga tipa u Hrvatskoj.

Osnovna pravila kod predaje BESPLATNOG članka!
  • Članak informativnog tipa(koji ne spominje vašu web stranicu),
  • Hrvatski jezik,
  • Minimalno 300 riječi teksta,
  • Članak ne smije biti već objavljen na drugim web stranicama,
  • Bez linkova.
Što vam se nudi kod predaje PLAĆENOGA članka?
  • Tema članka može promovirati vašu web lokaciju, proizvod i uslugu,
  • Članak smije sadržavati do 3 linka prema vašoj web lokaciji,
  • Cijena od 10€ (ili 70kn) po članku.

 

Napisani članak trebate poslati na email adresu, a mi ćemo vas kontaktirati kada objavimo članak.

Primjer dosada predanih sponzoriranih članaka pogledajte ovdje.