Što je Aloe Vera

Kada se spominje Aloe Vera, obično se misli na Aloe Vera Barabadensis Miller koja je jedna od četiri ljekovite vrste Aloe Vere. Biljka je nakon otkrivanja dobila tri ili četiri…