Računalo definicija

Računalo je uređaj sposoban za obavljanje proračuna i donošenje logičkih odluka (sklopovlje – hardware). Računala obrađuju podatke uz pomoć skupa instrukcija koje se nazivaju računalni programi (programska podrška – software).…