Što je socijalno poduzetništvo

Relativno novi pojam koji se sve više pojavljuje i konačno daje nadu da će bar u određenim segmentima ekonomije završiti današnji način poduzetništva čije je osnovno pravilo jedi ili budi…

Primjeri socijalnog poduzetništva

Sve aktualnija tema u svijetu je socijalno poduzetništvo te ćemo navesti neke od primjera socijalnog poduzetništva ukratko opisujući kako su nastali, zbog čega i tko ih je pokrenuo. Jedan od…