Što su Morfogenetska (Morfička) polja

Američki biolog Rupert Sheldrake je tvorac teorije morfogeničkih polja te je tim svojim radom stekao status znanstvenog heretika jer je predložio teoriju koju instrumenti ne mogu izmjeriti i koja se…