Što je Kriya yoga

Samo značenje riječi kriya i yoga je jedinstvo sa beskonačnim, putem obreda ili akcije, spoj duha i tijela. Sljedbenici ove vrste yoge mogu se osloboditi lanca uzroka i posljedice koja…