Video: Konj atletičar!

Ovo je video kojemu se nikako ne bi ste trebali smijati, a opet nakon 100 gledanja svaki puta prasnete u smijeh, makar znate da je to pogrešno, znate da je…