Da li kava deblja

Kava, sama po sebi, uopće ne deblja. Bilo da se nalazi u obliku instant kave ili mljevenih zrna kave, ona ima zanemariv broj kalorija i zapravo nema ništa prehrambene vrijednosti.…