Što je Kriya yoga

Samo značenje riječi kriya i yoga je jedinstvo sa beskonačnim, putem obreda ili akcije, spoj duha i tijela. Sljedbenici ove vrste yoge mogu se osloboditi lanca uzroka i posljedice koja je u indijskoj tradiciji poznata kao karma. Prema tom učenju, svatko od nas nosi karmu iz prošlih života i ona značajno utječe na naš sadašnji život. Tek kada „odradimo“ karmu možemo krenuti na put prema prosvjetljenju. Stoga je važno pronaći u životu načine na koje možemo odraditi svoju karmu.

Kriya yoga jeizmeđu ostalog način meditiranja koji se temelji na disanju i fokusiranju na disanje. Fokus na disanje je izuzetno važan jer prema tradiciji, prana, životna energija ulazi u nas kroz dah i ako smo nesvjesni daha i procesa disanja, prana izdahom izlazi iz nas. Ako smo svjesni daha i procesa disanja, prana nas puni životnom energijom koju nam civilizirani način života uzima i duhovno nas uzdiže prema čistijem „Ja“. Cilj vježbanja krya yoge je ubrzana evolucija čovječanstva. Kriya yoga je duhovni put iako je oslobođena bilo kakvog fanatizma, dogmi i sujeverja. Kriya yoga je vrlo jednostavna i lako se prakticira a vrlo brzo pokazuje rezultate.© Wonderlane -- flickr

Kriya yoga ne zahtjeva fizičku aktivnost niti je za nju potrebno znati bilo kakve yoga položaje(asane). Sama tehnika je zapravo proces gdje se praktikant uči što god da radi imati svoju pažnju usmjerenu na Boga. Dakle, kriya yoga ne završava time što voditelj sata završi sat nego ju je potrebno nositi sa sobom i razvijati svijest svakoga trenutka u životu. Tako dolazimo do „mira u svojim aktivnostima i aktivnosti u svom miru“.
Učitelji preporučuju da se ova praksa radi dva puta dnevno, ujutro i navečer i jednom tjedno grupna meditacija. Grupne meditacije se rade uz CD sa glasom učitelja koji vodi meditaciju a kada vježbate sami tada se izvodi u tišini, bez vođenja.

Kao blagodati ove vrste yoge navode se duhovno pročišćenje, izlječenje od svih bolesti čovječanstva. Ona je odgovor na patnju koju osjećamo u životu i način da dođemo do željenog cilja. Tijekom vježbanja, cijeli se organizam bogato napuni kisikom, povećavaju se sve sposobnosti i ukupno stanje organizma. S vremenom se povećava kapacitet daha budući da se razvija prakticiranjem tehnike disanja.

Ova je praksa vrlo moćna stoga praktikanti preporučuju da se prije nego se odlučimo za inicijaciju pripremimo za to tako da radimo pranayamu, asane i neke druge oblike yoge koje nas energetski ojačavaju kako bismo mogli izdržati čišćenje duha i tijela koje dolazi sa prakticiranjem kriya yoge.

Krya yoga mora biti prenesena od ostvarenog učitelja koji je na dovoljno visokom stupnju svijesti kako bi nas mogao inicirati. Sama tehnika bez inicijacije nije potpuna.učitelj učenika vodi kroz doživljavanje zvuka, svjetlosti i vibracije. Inicijacija simbolizira novo rođenje. Ona se smatra velikom duhovnom dragocjenošću stoga joj valja pristupiti sa punom posvećenošću i ozbiljnošću. Nakon dvanaeste godine života svatko može biti iniciran bez ograničenja.Inicijacije je obično rade na seminarima krya yoge. Ovi se seminari održavaju i u Hrvatskoj.

Uduga kriya yoga Hrvatska održava tjedne zajedničke meditacije a više informacija o svemu možete pronaći na njihovoj službenoj stranici http://www.kriya-yoga-croatia.org

Slični članci