Što je i čemu služi žiro račun

Svatko tko ima nekakva redovna mjesečna primanja, i svatko tko ima bilo kakve veze sa novcem, mora imati otvoren račun u nekoj banci. Bilo da ste student, stalni radnik, ili jednostavno želite kupovati stvari preko interneta, morate imati otvoren račun u banci kako bi to sve bilo legitimno i transparentno. No mnogo ljudi se pita zašto otvoriti žiro račun, ili recimo zašto ne otvoriti tekući račun? Opisati ćemo vam što je to zapravo žiro račun i zašto ga trebate otvoriti. Isto tako ćemo vam opisati i što je to tekući račun, te koja je razlika između ta dva računa. Kada shvatite osnovnu ideju i praksu možete vidjeti zašto žiro račun služi.

Što je žiro račun i tko ga može otvoriti
Žiro račun je bankovni račun koji možete otvoriti u bilo kojoj banci. Uvjet da otvorite žiro račun je da ste punoljetni, ili ako niste da sa vama dođe vaš roditelj ili skrbnik te potpiše suglasnost. Sa žiro računom otvarate i mogućnost kartičnog poslovanja. Dakle možete dobiti karticu sa kojom možete podizati novac na bankomatu. Sa tom istom karticom možete plaćati na bilo kojem mjestu koje prima kartice. Možete plaćati i internetske transakcije sa nekih stranica kao recimo ebay, mooneybookers ili amazon. Za žiro račun morate potpisati ugovor koji vas veže kako morate održavati taj žiro račun. To u praksi znači da vi morate plaćati tu naknadu korištenja tog računa. No cijena je simbolična i u većini slučajeva mjesečna naknada za održavanje žiro računa iznosi 5 kuna. Kada ste otvorili žiro račun, otvara vam se mogućnost i minusa. To znači da možete podići više novca nego što ga imate na računu. No tada ulazite u crvenu zonu ili u minus. Taj minus se vraća svakom novom transakcijom na vaš račun. Bilo da vam sjedne plaća ili da vam netko uplati novce, prvo što radite je to da izlazite iz minusa.

Razlika između tekućeg i žiro računa
Ovo je sigurno najvažnija stvar cijele priče oko žiro računa. Razlika je u tome što je novac uplaćen na tekući račun većinom uplaćen od strane poslodavaca, i plaća koja sjeda na tekući račun je već bila oporezivana. Ako primate neki honorar, ili plaćate nekome novac preko žiro računa, porezna uprava tu ima nadležnost i vi morate odgovarati za svaku transakciju preko žiro računa. Pogotovo ako se radi o većim iznosima. Isto tako ako kao pravna osoba odlučite nekome plaćati honorare preko žiro računa, a niste sklopili ugovor o djelu, vi ne morate plaćati porezne izdatke, no morate objasniti poreznoj od kuda vama taj novac, i isto će morati napraviti i osoba koja taj novac dobiva. Dakle tekući račun otvara osoba koja ima stalna primanja i u praksi ta stalna primanja stižu svakoga mjeseca. Žiro račun sa druge strane otvaraju osobe koje imaju povremena primanja, kao recimo studentski poslovi, jednokratna pomoć i slično. Žiro račun se također koristi i za ugovore o radu, najmove od nekretnina…

Sada znate kako se koristi žiro račun i što on je. Znate svoja primanja, i imate uvid u svoja sredstva, te na taj način sami možete najbolje odlučiti je li vama potreban žiro račun ili vam je možda bolje da ga ne otvarate.

Slični članci