Obnovljiva energija

Obnovljiva energija se na Balkanu veoma malo koristi. Najveći deo se dobija iz uglja, dok ostatak čini energija dobijena iz hidroelektrana. Biomasa, sunčeva energija i vetar se veoma slabo upotrebljavaju iako naše zemlje imaju šansu da mnogo više koriste te resurse. Takav način proizvodnje jeste skuplji, ali bi doveo do zapošljavanja građana i proizvodila bi se “čistija” energija.
Da bi se vetrenjače koristile, potrebno je da brzina vetra bude veća od 4,9 m/s na visini od 50 m. Naravno, takvih mesta ima dosta u našim zemljama.
Solarne kolektore je poželjno postaviti na mesta gde ima dosta sunca tokom godine. U Americi se sve češće ovi kolektori postavljaju na krovove parkinga da ne bi zauzimali plodne njive, na primer.

Slični članci