Šumartvo u Hrvatskoj

Šume pokrivaju nešto više od trećine ukupne površine Hrvatske (36.7%). Listopadne šume čine 87% ukupnog šumskog fonda. Najčešće vrste su bukva, hrast lužnjak i kitnjak, grab, jasen i topola. Crnogorične vrste čine 13% šuma, s najvećim udjelo jele i smreke. Najintenzivnija je sječa u Gorskom kotaru, Lici, u slavnoskoj Posavini i prostoru “otočnih” gorja Slavonije. U novije se vrijeme šumski fond nastoji obnoviti domaćim kvalitetnim vrstama drveta, koje su stoljetnom sječom prorijeđene ili zamjenjene nekim drugim vrstama. To se posebno odnosi na u Europi vrlo cijenjen hrast lužnjak, a šuma Spačva kod Vinkovaca najveća je površina pod tom vrijednom kulturom.

hrast-luznjak

Hrast luznjak

Slični članci