Plagijati i plagijatorstvo

Plagiranje je definisano kao nedozvoljeno i nepravedno prisvajanje, prebliska imitacija ili publikacija tuđih ideja, misli i drugih ekspresija. Koncept plagijatorstva kao nemoralnog djela u Evropi se pojavio tek u 18 stoljeću, a prije toga su se autori čak i ohrabrivali da kopiraju prijašnja djela što bliže moguće.

Na Balkanu je plagijatorstvo jako razvijeno i jako slabo suzbijano. Plagijatorstvo je naročito izraženo u muzici iako ga ima i u drugim granama umjetnosti. Ovdje možete vidjeti neke primjere plagijata sa Balkana.

Žalosno je to što se tu radi o mahom jako poznatim i priznatim autorima, barem u okvirima bivše Jugoslavije.

Na kraju, važno je napomenuti da se plagijatorstvo ne smatra kriminalom ali se ne odobrava na osnovi moralne uvrede.

Slični članci