Kako su Egipćani gradili piramide

Piramide su predmet čuđenja od davnih vremena pa sve do današnjih. No nitko ne vjeruje da će piramide ikada prestati biti nešto čemu se svi ljudi dive i što idu pogledati na razne krajeve svijeta. Neki ljudi odmah pomisle kako moraju ići u Egipat kako bi vidjeli piramide. Istina je da su piramide od tamo potekle, no piramida ima po cijelome svijetu, u Kini, Indiji, Mezopotamiji… Dakle piramide možete vidjeti na mnogim mjestima. No uvijek se postavlja pitanje. Zašto su te piramide građene? Kako ih se gradilo? Tko ih je dao sagraditi? U ovome članku možete jasno vidjeti samu ideju piramida, i kako su se one zapravo gradile.piramide

Povijest piramida
Vjeruje se da prve piramide potječu iz Egipta. Prvi faraon koji je imao ideju o piramidi bio je faraon Džozera. Kraljevi i faraoni davnih vremena vjerovali su kako je život na zemlji zapravo priprema za ono što slijedi nakon smrti. Oni su dali sagraditi piramide kako bi njihova mrtva tijela mogla počivati na mjestu koje je duboko pod suncem, sakriveno od velikih i glomaznih kamenih blokova. Njihova tijela bila su balzamirana i pretvoreni su u mumije. Isto tako njihova obitelj i sluge su im nosili zlato i hranu jer bez toga ne bi mogao teći njihov zagrobni život. Slugama koji su gradili tunele u piramide rezani su jezici kako ne bi mogli pljačkašima reći gdje se nalazi zlato u piramidama. Isti ti tuneli znali su biti i zatrpavani kako pljačkaši ne bi mogli ući u piramidu. Sve to se radilo samo kako bi jedan čovjek mogao imati miran život poslije smrti.

Kako su se gradile piramide
Piramide su bile iznimno teške za napraviti. Piramide su bile visoko oko 130 metara  i u njima je bilo gotovo 2 milijuna kamenih blokova. Jedan kameni blok težio je i po nekoliko tona. Kako su onda te piramide uopće mogle biti napravljene? Sa mnogobrojnim slugama koje su doslovno umirale svakoga dana, radeći po cijele dane i gurajući kamene blokove. Svaki faraon je imao svoga takozvanog arhitekta koji je smišljao način na koji će se piramide napraviti. On je na nacrtima morao napraviti i razne tunele kako bi se u piramidu opće moglo ući. Kameni blokovi su nošeni na saonicama koje su služile samo za tu svrhu. Piramide je gradilo više od 80 000 ljudi. Piramide su se mogle graditi samo kada se je Nil izlijevao, jer se samo tada moglo doći do kamenih blokova, pa je gradnja piramida trajala i po 20 godina. Nakon što su kameni blokovi poslagani, na njih se stavljao vrlo tanak sloj vapnenca koji je spajao glatke kamene blokove. Piramide su građene tako da u sredini gdje se stvara magnetsko polje predmeti doslovno mogu lebdjeti. Piramida je morala biti savršeno simetrična sa svih strana kako bi magnetsko polje moglo biti ravnomjerno raspoređeno i kako bi se moglo sastajati točno na sredini piramide. Neke tajne o građenju piramida nikada neće biti otkrivene, jer su ljudi koji su ih gradili bivali ubijeni kako ne bi nekome otkrili tajnu.

Teorije zavjere
Danas imate jako puno povijesnih programa, pa se tako javljaju i razne teorije zavjere o građenju piramida. Dosta stručnjaka jednostavno ne zna način na koji su piramide mogle biti sagrađene, pa onda govore kako to nisu dijela ljudi. Isto tako su neki znanstvenici na prvim blokovima piramida našli znakove starenja koje je mogla uzrokovati jedino voda. No kako u pustinjama nikada nije bilo toliko voda da bi piramide mogle stajati u njoj, ti znanstvenici ne vjeruju u vrijeme kada se vjeruje da su prve piramide nastale. Ima jako puno teorija zavjere, no jedno je sigurno. Prava istina kako su se gradile piramide nikada neće biti ispričana jer su ljudi koji su ih gradili odavno mrtvi, no nikome nisu odali svoju tajnu.

Slični članci