Obrazovni programi u zagrebačkom zoološkom vrtu

Edukacija je danas jedna od osnovnih djelatnosti modernih zooloških vrtova, uz zaštitu životinja, znanstveno-istraživački rad i rekreaciju. Zoološki vrtovi mogu inspirirati posjetitelje i potaknuti ih da razumiju životinje i probleme sa kojima se suočavaju u prirodi. Također im pružaju mogućnost učenja o životinjama i prirodi iz prve ruke kroz stjecanje vrijednih iskustava.  Stoga su zoološki vrtovi neprocjenjiv izvor znanja! Iz tog razloga zoološki vrtovi širom svijeta pružaju različite edukativne sadržaje svojim posjetiteljima, sukladno svojim tehničkim i financijskim mogućnostima.  Uz nezaobilazne natpise za životinjske vrste i edukacijske ploče, organiziraju se različite vrste radionica, igraonica, izložbi, predavanja, tematski obilasci… Neki zoološki vrtovi sagradili su i prave male škole sa posebno opremljenim učionicama i laboratorijima.

 

Obrazovni program u zoološkom vrtu nudi jedinstven doživljaj životinjskog svijeta i prirode za predškolsku djecu, učenike osnovnih i srednjih škola, studente, te ostale posjetitelje. Za svaku dobnu skupinu izrađeni su brojni programi: osnovni, opći, posebni, dodatni i tematski.

 

Osnovni program u skladu s općim ciljevima nastave prirode i društva i/ili biologije uvodi učenike u raznoliki svijet životinja i objašnjava im ulogu zoološkog vrta u suvremenom društvu.

 

Opći programi također su usklađen s općim ciljevima nastave prirode i društva i/ili biologije i obogaćuju posjet zoološkom vrtu zanimljivostima iz svijeta životinja.

 

Posebni programi su izvanučionična nastava u kojoj su integrirana dva ili više nastavnih predmeta i međupredmetne teme, a nude jedan posve drugačiji pogled na nastavne sadržaje s puno praktičnog rada. Učitelj dobiva popis odrađenih nastavnih tema s razrađenim ciljem nastavnog dana i zadacima nastave.

 

Dodatni programi vezani su uz ekološke teme iz nastavnog plana i programa i usmjereni su razvijanju odgovornog odnosa učenika prema prema očuvanju kvalitete okoliša. Učitelj dobiva popis odrađenih nastavnih tema s razrađenim ciljem i zadacima nastave.

 

Tematski programi na jedinstven način detaljno obrađuju uske teme iz područja biologije i srodnih znanosti te razvijaju kod pojedinca donošenje osviješćenih i odgovornih odluka kroz razumijevanje posljedica za iste.

 

Nakon samostalnog obilaska zoološkog vrta djeca u edukacijskom centru usvajaju nova znanja na zabavan i interaktivan način. Projekcije, razgovor, proučavanje preparata, kontakt s živim životinjama i praktični rad daju novu dimenziju posjeti zoološkom vrtu.

Slični članci