Pravila bilijara – OSNOVNI BILIJAR (basic pool)

Ovo je igra za pojedince ili tim od dve osobe. Primarni zadatak u ovoj igri je ubaciti u rupe osam od petnaest ciljnih kugli pre protivnika.
Koji igrač ili tim će igrati prvi određuje se lagiranjem ili bacanjem novčića. Igrač koji započinje igru dobija udarnu kuglu u ruku i može je staviti na bilo koje mesto iza “osnovne linije” i sa tog mesta izvesti otvaranje (razbija složene ciljne kugle). Otvaranje mora da bude tako izvedeno da bar jedna od ciljnih kugli upadne u rupu ili da bar dve ciljne kugle dodirnu martinelu. Ako se ovo nije desilo, protivnik ima pravo da prihvati nastalu situaciju ili da zahteva da njegov suparnik ponavlja otvaranje sve dok gore navedeni uslovi ne budu zadovoljeni.
Za početni udarac nije potrebno “najaviti” koju ciljnu kuglu ili kugle želite da ubacite i sve pravilno ubačene kugle se broje kao poeni.
Za sve sledeće udarce nakon početnog igrač mora da “najavi” koju ciljnu kuglu ili kugle namerava da ubaci, ali nije obavezan da “najavi” koju ciljnu kuglu će ubaciti u koju rupu.
Ako “najavljena” ciljna kugla ne upadne u neku od rupa, druge slučajno upale ciljne kugle se ne računaju kao poeni i igrač završava krug bez dodatnih penala. Ubačene ciljne kugle se vraćaju na sto.
Kada igrač “najavi” da će ubaciti više od jedne ciljne kugle, sve “najavljene” ciljne kugle moraju da budu ubačene. Ako sve “najavljene” ciljne kugle nisu ubačene, nijedna od ubačenih ciljnih kugli u tom potezu se ne računa kao poen i igrač završava krug bez dodatnih penala, a ubačene ciljne kugle se vraćaju na sto. Ako prilikom jednog udarca igrač ubaci sve “najavljene ” ciljne kugle i još neke nenajavljene ciljne kugle, sve ubačene ciljne kugle se priznaju kao poeni.
Prilikom svakog sledećeg udarca nakon početnog igrač mora, da bi udarac bio ispravan, da ubaci “najavljenu” ciljnu kuglu u rupu ili da bar jedna ciljna kugla dodirne martinelu ili da udarna kugla posle udarca u ciljnu kuglu dodirne martinelu.
Faulovi:
1. Neispravno otvaranje. Za svako neispravno otvaranje gubi se jedan poen.
2. Ubacivanje udarne kugle u rupu.
3. Izbacivanje udarne kugle van stola.
4. Izvođenje udarca kada su kugle u pokretu.
5. Neispravan udarac. Nijedna ciljna kugla nije ubačena u rupu ili nijedna od ciljnih kugli nije dodirnula martinelu ili udarna kugla nije posle udarca u ciljnu kuglu dodirnula martinelu.
6. Dvostruki udarac vrhom štapa u udarnu kuglu prilikom jednog udarca.
7. Dodirivanje ciljne kugle ili udarne kugle rukama, štapom ili drugim objektima osim dodira vrhom štapa pri izvođenju udarca.
Penali za gore navedene faulove primenjuju se na igrača koji ih je počinio. Igrač se kažnjava tako što se poništavaju poeni koje je postigao udarcem pri kome je napravio faul i oduzima mu se još jedan poen. Ako igrač koji je napravio faul nema nijedan poen u trenutku kada je napravio faul, tada on duguje jednu kuglu. Kada u sledećem krugu igrač koji duguje kuglu postigne poen, taj poen se poništava i kugla se vraća na sto. Dug je izmiren i igrač nastavlja igru.
Ako igrač prilikom jednog udarca napravi dva faula kažnjava se samo jednim penalom, tj. oduzima mu se samo jedan poen.
Ako su kugle nepropisno pomerene od strane jednog igrača, igrač koji sledeći igra ima pravo da bira da li će prihvatiti nastalu situaciju ili će zahtevati da se vrati prvobitni raspored kugli. Ako jedan igrač poremeti kugle dok je njegov protivnik u fazi pripreme ili izvodi udarac, gubi igru.
Ako su kugle poremećene od strane osoba koje nisu igrači ili drugih faktora, kugle se vraćaju u prvobitni položaj i igrač nastavlja igru.
Za ovu igru je potreban set od petnaest ciljnih kugli koji se na početku igre nameštaju uz pomoć trougla (reka) na podnožnoj tački stola.

Slični članci

  • Naučite osnove boksa Boks je vrlo popularan sport, i muškarci koji se još od pamtivijeka vole tući shvatili su da na […]
  • 5 osnovnih pravila web dizajna Ukoliko bi u nekoliko pravila trebalo dati neke osnovne smjernice o web dizajnu danas veoma […]
  • Kako pravilno raditi trbušnjake Ako želite vježbati trbušnjake morate biti sigurni da ih radite pravilno. Vježbanjem trbušnjaka […]
  • Kako napraviti špagu Vježba špage odlična je vježba za rastezljivost. Jedna od najboljih vježbi koju kada savladate […]
  • UEFA Euro 2012: Češka Česi su na ovaj Euro došli preko dodatnih kvalifikacija. Prošli su samo iz jednog razloga. Nisu […]
  • UEFA Euro 2012: Grčka Najveće iznenađenje u povijesti sporta? Probajte se sjetiti većega od momčadi Grčke koja je […]