Što je Ki ili Chi energija

Yin Yang simbol

Ova je energija predstavljena kroz principe yina i yanga čiji je simbol gotovo svakom poznat. Taj simbol govori o kretanju chi energije u svim dijelovima života i smrti, rađanja i umiranja. Sam simbol prikazuje dvije krajnosti u neprestanoj izmjeni a svaka od njih u sebi sadrži  dio one druge. Kineska tradicija objašnjava Chi kao energiju koja sve prožima, kao osnovnu životnu energiju svemira. S jedne strane ova energija pokreće a sa druge strane daje formu i ta jedna jedinstvena energija pokreće planete, zvijezde ali i ljude, biljke i životinje. Ti su tokovi u nama povezani sa energetskim tokovima u prirodi i trebaju činiti ravnotežu. Ako nisu u ravnoteži, dolazi do debalansa koji izaziva negativne pojave.

Ovu energiju poznaju sve tradicije pa i znanost. Tako se Chi u indijskim religijama naziva Pranom, u zapadnim religijama Svetim Duhom a u znanosti se naziva prazan prostor ili polje nulte točke.

Današnji način života nije u skladu sa Chijem stoga se događaju problemi u ravnoteži ove energije te nastaju zdravstveni i psihički problemi kod ljudi te zagađenje prirode kao direktan rezultat našeg neodgovornog ponašanja prema okolini a koji je opet izazvan debalansom i nedostatkom životne energije u nama. Sve to izaziva debalans energije i blokade u njenom protoku.

Nešto o principu Yina i Yanga. Oni koji ne znaju, često jedan drže za pozitivan a drugi gledaju kao negativan. To nije tako jer svaki je potreban nekad i jedan bez drugoga ne mogu. Ovi principi odražavaju stalnu promjenu, dana i noći, svijetla i tame, muško i žensko, život i smrt i tako dalje. Ovi ciklusi opisuju sve promijene koje se događaju. Sklad između ovih principa označava kvalitetan protok Chija i time zdravlje, psihičko i fizičko za čovjeka i ravnotežu  u prirodi i prirodnim pojavama.

Ova drevna znanja su za rezutat imala i načine na koje se Chi može uravnotežiti ako dođe do debalansa ali i načine na koje možemo u sebi pojačati Chi energiju i činiti gotovo nemoguće stvari. Za balansiranje ove energije u organizmu koriste se meditacije i slične duhovne vježbe. One za rezultat imaju podizanje kvalitete fizičkog i psihičkog stanja i bolje rezultate u životu, otklanjanje stresa i napetosti i optimizaciju organizma  i njegovih funkcija. Ako nam se dogodi bolest, to je također pokazatelj debalansa chija i blokada u protoku energije kroz tijelo. Akupunktura je jedna od znanja koje se bavi oslobađanjem od blokada protoka energije i uspostavljanja ravnoteže te time vraćanja zdravlja organizmu. Da djeluje uvjerili su se mnogi koji su ju probali. Čak je od nedavno postala službeni način liječenja u zapadnjačkoj medicini što je svakako vrijedan dokaz valjanosti ove vrste lječenja.

Za podizanje Chija u organizmu koriste se vještine koje ponavljanjem određenih pokreta pojačavaju Chi u nama. Neke od njih su Tai chi cuan, Qui gong, Ki aikido i druge iako sve istočnjačke borilačke vještine u manjoj ili većoj mjeri koriste chi.

Kako bismo vratili ravnotežu u prostoru, pogotovo u prostoru u kojem živimo, našim stanovima i kućama, postoji staro znanje Feng shui koje koristi lijekove kako bi se otklonili poremećaji u tijeku energije i vratili ravnotežu u prostor a time i u živote ljudi koji u tim prostorima žive.

Slični članci