Mudre izreke

Mudre izreke (poslovice) je jedna od knjiga Biblije, odnosno starog zavjeta. Postoji više autora ovoga djela, a najvažniji je Salomon. Mudre izreke su često u upotrebi, i jako su popularne kod starijih istočnih naroda. U njima je pohranjena životna mudrost, a često su korištene u odgojne i obrazovne svrhe. Najbitnije je za napomenuti da postoji razlika između svjetovnih mudrih izreka, koje sadržavaju nečije životno iskustvo sažetu u jednu kratku formu, i duhovnih mudrih izreka koje su pisane iz duhovnog aspekta.

Primjer duhovnih mudrih izreka:

– “Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor (Izr 3,5)”.
– “Ne umišljaj da si mudar: boj se Jahve i kloni se zla (Izr 3,7)”.

Primjer svjetovnih mudrih izreka:

– “Nikad nećete biti sretni ako nastavite istraživati od čega se sreća sastoji. Nikad nećete živjeti ako budete tražili smisao života.” (Albert Camus)
– “Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi.”

Veliku kolekciju mudrih izreka i poslovica možete pronaći na www.mudreizreke.org , ili preko Vaših mobilnih uređaja na http://m.mudreizreke.org

Slični članci