Računalo definicija

Računalo je uređaj sposoban za obavljanje proračuna i donošenje logičkih odluka (sklopovlje – hardware). Računala obrađuju podatke uz pomoć skupa instrukcija koje se nazivaju računalni programi (programska podrška – software).

Računalno općenito možemo predočiti kao spoj ovih dijelova:
1. Hardware: Različiti uređaji od kojih se sastoji računalo – memorija, CPU, matična ploča, tvrdi diskovi, periferni uređaji (tipkovnica, miš, zaslon,…)
2. Software: Programi koji se izvršavaju na računalu.

Pet glavnih komponenti računala:
1. Glavna memorija (RAM,ROM)
– Pohrana podataka i instrukcija –predstavljenih kao sekvence binarnih brojeva (bitovi).
– Za predstavljanje jednog znaka potreban je bajt (==8 bits).
– Svaki bajtu memoriji ima jedinstvenu, fiksnu adresu.

2. Sekundarna memorija
– Trajna pohrana podataka

3. Procesor (CPU)
– Izvršava aritmetičke (*, /, +. -) i logičke operacije (uspoređuje sadržaj 2 memorijske lokacije sa >, <, =).

4. Ulazni uređaji
– Komunikacija prema računalu

5. Izlazni uređaji
– Komunikacija prema korisniku

Uobičajeni operativni sustavi: Windows ,UNIX, Linux, Macintosh, DOS.

Slični članci