CAD/CAM/CAPP/CAE

Razvoj proizvoda pomoću CAD/CAM/CAPP/CAE sustava ubrzava razvoj, analizu, redizajniranje modela i donošenje odluka o pravim rješenjima koja predstavljaju optimalna rješenja koja zadovoljavaju zahtjeve uz minimalnu cijenu i maksimalnu kvalitetu Projektiranje proizvoda predstavlja kritičnu aktivnost proizvodnog procesa jer se procjenjuje da je njen udio 70-80% od cijene razvoja i proizvodnje.

CAD (Computer Aided Design)
Computer-Aided Design (CAD) je program koji koristi kompjutersku grafiku za razvoj, analizu i izmjene tijekom postupka oblikovanja proizvoda.
Prema definiciji CAD aplikacija (alat), bilo koja aplikacija koja sadrži računalnu grafiku i aplikacija prilagođena inženjerskim funkcijama u procesu dizajna je klasificirana kao CAD aplikacija. To ustvari znači da CAD aplikacije mogu biti raznolike, varirajući od geometrijskih alata za manipulaciju oblicima do alata za vizualizaciju rezultata koje analiziramo.

Kako je osnova svih aktivnosti u proizvodnji definiranje geometrije, upravo to bi bila osnovna zadaća CAD alata.

Osnovna konfiguracija CAD sustava
Konfiguracija CAD sastoji se od triju osnovnih cjelina
Ulaza(eng.input) – tipkovnica i/ili miš, grafička ploča(engl. Graphics tablet), digitalizator(eng. Digitizer)
Obrade – PC računalo, operacijski sustav OS i pripadni CAD programski paket
Izlaza(eng. Output) – crtač(engl. plotter), pisač(engl. printer)

CAM (Computer Aided Manufacturing)
Prema definiciji, CAM je računalom podržana priprema za proizvodnju i obuhvaća prevođenje projektnih informacija u tehnološke informacije i proizvodnju sa različitim razinama automatizacije. To se ostvaruje različitim tipovima NC (Numerical Control), odnosno CNC (Computer Numerical Control) strojevima kao što su CNC glodalice, CNC bušilice i mnogi drugi slični strojevi.

Kako je CAM oblik proizvodnje koja koristi računala, da bi sama proizvodnja bila što jednostavnija, postoji uska integracija sa CAD-om koja je u realnosti ostvarena postojanjem CAD baze podataka iz koje onda CNC strojevi uzimaju geometrijske predloške za proizvodnju proizvoda koji se nadopunjuju unosima operatera strojeva. Na slici 3.3. je prikazan primjer programiranja tokarskog stroja.

CAPP (Computer Aided Project Planning)
CAPP (Računalom potpomognuto planiranje procesa) označava skup računalom podržanih aktivnosti koje pojednostavljuju rad projektanta tehnoloških procesa. CAPP predstavlja kritičnu vezu, ali i most, između projektiranja, odnosno dizajna (CAD) i proizvodnje (CAM).

CAE (Computer Aided Engineering)
Pojam CAE označava tehnologiju koja obuhvaća upotrebu računalskih sustava za analizu CAD geometrije i dopušta kreiranom modelu da simulira i uoči kako će se proizvod ponašati, tako da se model može redefinirati i optimizirati. CAE vrši analizu i testiranje statičkog, dinamičkog i toplinskog ponašanja projektiranog dijela, kao i optimizaciju strukture u skladu sa funkcijom cilja

Slični članci