Kako je nastala Europska Unija

Europska unija nam je sve bliže. Naime uskoro će datum kada će Hrvatska pristupiti EU i kada će nam po svim parametrima život biti bolji, i ljudi će biti sretniji i zadovoljniji. No hoće li zaista biti tako ne možemo garantirati. No dosta ljudi govori za ili protiv Europske unije bez da uopće zna bilo što o toj istoj uniji i bez da uopće zna kako je nastala EU i koja je njena glavna ideja. U ovome članku objasniti ćemo vam sve o EU i o njenom nastanku, te tko su prve države koje su potaknule ideju o stvaranju zapravo jedne velesile koja može biti konkurentna Rusiji, SAD, i Japanu.

Nastanak Europske unije
Gotovo svi misle da je Europska unija nastala 1993. godine, i istina je, tada je Europska unija stupila na snagu potpisivanjem ugovora o Europskoj uniji. No to nije godina kada je EU formalno nastala. Nastala je davne 1951. godine. Tada se ujedinilo 6 država koje su vidjele velike mogućnosti u tome da se ujedine, i smatrali su da će im to znatno olakšati ekonomsko stanje. Te države su Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Luksemburg i Nizozemska. Gotovo nitko toga nije svjestan , no pravi začetnik i onaj koji je pokrenuo cijelu ideju i inicijativu o nastanku Europske unije, bio je Winston Chruchill. On je smatrao kako ujedinjena Europa može puno više koristiti svijetu, no pod time je mislio kako sigurno puno više može koristiti SAD- u, te je došlo do prvih provedbi te ideje i počela se formirati EU. 1951. godine u Parizu je potpisan prvi ugovor o Europskoj uniji.

Zašto je Europska unija nastala
To je pitanje na koje je vrlo jednostavno odgovoriti, i na koje ne treba trošiti previše riječi. Naravno zbog novca i zbog kapitala. U to vrijeme najbogatije zemlje smatrale su kako dajući nešto svojih kapitala manje bogatim zemljama, nakon nekog vremena mogu koristiti njihove resourse. To je tada bila genijalna ideja, jer globalna kriza nije bila na vidiku, i nisu bili svjesni kako će neke države ovisiti isključivo o njihovoj pomoći. Prva ideja Europske unije je bila ta da se mogu ujediniti industrije ugljena i čelika prvotno između Njemačke i Francuske, a nakon toga između svih država koje su članice unije. To je znatno smanjilo troškove proizvodnje i transporta, jer su mogli svoju proizvodnju prebacivati u neke siromašnije države gdje je radna snaga manje plaćena. Za Europsku uniju je sigurno najvažnija godina 1968. Te je godine naime donesena odluka o carini, odnosno o nedostatku iste za neke države. Dakle ako ste željeli nešto unijeti ili odnijeti iz država unije morali ste plaćati, dok su države međusobno mogle trgovati bez da su morale plaćati naknade. Nakon toga u sljedećim godinama dolazi do velikog vala učlanjivanja u uniju. Svaka malo naprednija država prihvaćala je uvijete koje su im članice unije postavljale i postajali su dio Europske unije. Europska unija danas broji 27 članova. Hrvatska je prva na listi sljedećih koje će postati punopravni članovi Europske unije. Nakon njih kandidirati će se sve susjedne države u regiji.

Slični članci