Vaktija za Namaz

IslamTrend.com društvena mreža je predstavila novu web aplikaciju pod nazivom “Vaktija za Namaz”.  Riječ je o originalnom web projektu koji je programiran sa mnogo naprednih opcija u cilju što efikasnije prezentacije online vaktije. Ovaj IslamTrend projekat sadrži od skoro pola miliona gradova širom svijeta za koje možete dobiti vrijeme nastupanja namaza.

Vaktija Za razliku od nekih standardnih online vaktija ova vaktija je posebna po tome što sadrži veliku bazu gradova od skoro pola miliona te sadrži neke dodatne opcije poput:

Smjer Kible

Mapa Kible – Prikaz izabranog grada za vaktiju u odnosu na Kiblu.

Multi-jezičnost – Vaktiju možete koristiti na više jezika, a selekcija jezika je automatska na principu jezika browsera i ručna po izboru samog korisnika.

Automatski prijedlozi pretrage – Zbog velikog broja gradova nemoguće je birati gradove na principu selekcije stoga sve gradove možete pretraživati direktno tipkanjem  u polje za unos grada ispod kojeg se listaju prijedlozi za izbor grada.

Pretraga gradova – Za preciznije pretraživanje gradova možete koristiti državne extenzije poput ba, us, at, de kako bi se izbjeglo netačno vrijeme nastupanja namaza zbog identičnog naziva grada.

Integracija – Za poznatije gradove u svijetu IslamTrend članovi će moći dobiti već podešeno vrijeme za nastupanje namaza. Dovoljno je da samo utipkate naziv grada napr ‘Sarajevo’ u glavnu IslamTrend tražilicu i dobit ćete već podešeno vrijeme nastupanje namaza koje ukoliko želite možete i sami podesiti sa podacima po vašem vlastitom izboru.

Slični članci